لیست نرم افزارهای شرکت

 • حسابداری سامان : جهت تهیه لیستهای حقوقی ماهانه و فیشهای حقوقی پرسنل
 • نرم افزار تامین نسخه ۴/۲ جهت سهولت و سرعت در ارائه لیست بیمه پرسنل به اداره تامین اجتماعی
 • نرم افزار مالیات بر درآمد حقوق نسخه ۳۵ / ۱ / ۱ جهت دقت و سهولت در محاسبه مالیات حقوق پرسنل و ارائه سریع آن به اداره دارایی
 • GAS PLUS 2.5 جهت طراحی شبکه های گازرسانی وطراحی خطوط انتقال و سایزینگ شبکه های ساده لوله ها
 • ARCGIS جهت رقومی سازی شبکه های گازرسانی
 • PIPEPHASE 9.0 جهت انجام محاسبات هیدرولیک خطوط انتقال نفت و گاز
 • GP. NET جهت انجام محاسبات و سایزینگ و محاسبه سرعت شبکه ها و خطوط تغذیه
 • SDRMAP جهت ترسیم توپوگرافی ، مقاطع طولی و عرضی و محاسبات احجام
 • SURFER جهت محاسبه نقاط برداشتی نقشه برداری
 • AUTOCAD جهت ترسیم نقشه ها
 • MSP فارسی ( پرنیان ) جهت تهیه برنامه زمان بندی پروژه ها
 • تدکار : جهت برآورد – آنالیز بها – پیشنهاد قیمت و …
 • تدبیر : جهت تهیه صورت وضعیت ، متره و برآورد ، محاسبه ، تعدیل و حمل مصالح ، تهیه اسناد ، برنامه زمانبندی و بخشنامه ها
 • کد استیل : جهت طراحی و نقشه کشی ساختمان های اسکلت فلزی بر اساس مبحث دهم مقررات ملی و آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران
 • عمرانیر : جهت طراحی سریع و دقیق جزئیات ساختمان بهمراه بانک اطلاعاتی مورد نیاز مهندسین ساختمان
 • سازه ۸۰ : جهت طراحی و نقشه کشی ساختمان های اسکلت بتنی بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ، آیین نامه بتن ایران و آیین نامه ACI
 • EXCEL جهت گزارش گیری و رسم نمودار پیشرفت پروژه و جهت محاسبات احجام و …..
 • Microsoft Office (2003/2007) جهت تایپ و ….

لیست تجهیزات و امکانات سخت افزاری شرکت

 • GPS دو فرکانسه تالس/ یک جفت
 • دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا ۶۰۵ / ۲ دستگاه
 • دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا ۹۰۵ / ۴ دستگاه
 • دوربین نقشه برداری نیوو / ۴ دستگاه
 • تراز یاب NAK 1 و NAK 2 / هر کدام یک دستگاه
 • امکان یاب GPS دستی مدل Extra Vista / 4 دستگاه
 • دستگاه لوله یاب LTS 8 با لوازم جانبی
 • بیسیم دستی / ۱۰ جفت
 • پرینتر لیزری / ۸ دستگاه / لوازم اداری
 • کامپیوتر / ۱۶ دستگاه
 • لپ تاپ/ ۴ دستگاه
 • اسکنر / ۴ دستگاه
 • پلاتر HP 8000 PS / یک دستگاه
 • پلاتر HP500 PS / یک دستگاه