شرکت افتخار دارد که با کادر مجرب وکارآزموده خود از بدو تأسیس تا کنون توانسته است بیش از ۵۰ پروژه بزرگ و کوچک را در کارنامه کاری خود داشته باشد. عمده پروژه های اجرا شده ودر دست اجرای شرکت عبارت است از:

  • تأمین خدمات مشاور کادر نظارت در سطح استانهای فارس- بوشهر- هرمزگان (از ابتدای سال ۸۶ تاکنون)
  • نقشه برداری، بازاریابی و طراحی شبکه های شهری و روستایی در استانهای فارس و بوشهر
  • طراحی خطوط تغذیه و توزیع شبکه های گاز رسانی و . . . استان بوشهر
  • انجام عملیات سیکل بندی در سطح استان فارس
  • طراحی و مسیر یابی و نقشه برداری ۲۰۰ کیلومتر خط انتقال گاز استانهای فارس و بوشهر
  • مسیر یابی جاده دسترسی . . . . .
  • نقشه برداری تاکومتری
  • لیست کامل پروژه های اجرا شده و در دست اجرای شرکت در قالب این مجموعه ایفاد می گردد.

یکی از بزرگترین افتخارات این شرکت جلب رضایت خاطرکارفرمایان محترم می باشد که گواهینامه های حسن انجام کار و تشویق نامه ها و تقدیر نامه های مختلفی که به این شرکت ارائه گردیده است، مؤید موفقیت این شرکت در جلب نظر مساعد کارفرمایان محترم می باشد. ما این توفیق را مدیون لطف الهی و مدد همکاران دلسوز خود می دانیم.