لیست استانداردها و تکنولوژی های شرکت

  • استاندارد ISO 9001:2008 از MIC انگلستان
  • استاندارد ISO 14001:2004 از MIC انگلستان
  • استاندارد OHSAS 18001:2007 ازMIC
  • در حال استقرارHSE-MS
  • سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • سیستم اعتبار و بودجه سازمانی ( انحصاری )

شرکت مهندسین مشاور طراحی لوله گاز فارس موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت برای انجام خدمات مشاوره به شرح زیر گردیده است:

  • پایه سه تخصص خطوط انتقال نفت و گاز با حداکثر تعداد ۴ کار مجاز
  • پایه سه تخصص نقشه برداری زمینی با حداکثر تعداد ۴ کار مجاز
  • پایه یک تخصص شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز