شرکت مهندسین مشاور طراحی لوله گاز فارس با تلاش مستمر کارکنان خود تا کنون توانسته است نسبت به اخذ گواهینامه های ISO 9001:9008 و بهنگام سازی مستمر آن اقدام نماید. در سال جاری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را نیز در دستور کار خود قرار داده است و با استقرار این سیستم ها تمامی تلاش خود را مصروف اجرای بهینه پروژه ها از حیث کمّی و کیفی و اقتصادی نموده تا در راستای نیل به اهداف عالیه شرکت گام بردارد. عمده ترین خط مشی های شرکت عبارتند از :

  1. تلاش در جهت جلب رضایت کارفرمایان و بهبود مستمر شرایط کاری
  2. افزایش بهره وری و کاهش ضایعات، کاهش آلودگی مخاطرات و افزایش ایمنی منابع انسانی و تجهیزات، اشاعه فرهنگ ایمنی و سلامت شغلی (تا کنون در راستای این هدف امکانات شرکت، کارکنان پروژه ای و دفتری تحت پوشش بیمه های مناسب قرار گرفته اند).
  3. ایجاد زمینه مناسب جهت انجام کارهای گروهی و بالا بردن انگیزه مشارکت و دانش فنی کارکنان جهت دستیابی به اهداف شرکت ( در این زمینه دوره های آموزش گوناگون برگزار گردیده و در حال حاضر شرکت خود را در این زمینه کاملاً موفق می بیند).
  4. انجام کلیه فعالیتها با رعایت مقررات و قوانین کشوری و مقررات خاص شرکت های متبوعه صنعت نفت
  5. قائل شدن اولویت خاصی برای آموزش در تمامی زمینه های مورد نیاز شرکت، برگزاری دوره های آموزش عمومی و اختصاصی نیز از اهداف این شرکت می باشد.

خط مشی های شرکت با توجه به شرایط بلند مدّت تهیه و تدوین گردیده است و در دوره های کوتاه مدّت یکساله نیز مورد باز بینی و بازنگری قرار خواهند گرفت.