• پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد.
  • فرمت فایل رزومه در قالب Microsoft Word و PDF قابل قبول است. (DOC, DOCX, PDF)
  • حداکثر حجم مجاز فایل پیوست ۵ مگابایت می باشد.

* نام و نام خانوادگی:

* رشته:

* ایمیل:

* شماره تماس:

توضیحات:

* فایل رزومه: