سوابق اجرایی شرکت مهندسین مشاور طراحی لوله گاز فارس


موضوع قراردادشماره قرارداد
خدمات مشاوره کارشناسی و بخشی از نظارت عالیه شرکت گاز استان فارس۵۵۳۵۷
ارائه خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گاز رسانی در سطح استان یزد ۱۴۰۶۸۶
ارائه خدمات کارشناسی و انجام بخشی از نظارت عالیبه کل پروژه ها در سطح شرکت گاز استان فارس ۵۴۸۷۱
ارائه خدمات نظارت کارگاهی نظارت شرکت گاز استان فارس    ۵۴۵۱۵
ارائه خدمات نظارت کارگاهی در سطح شرکت گاز استان فارس ۵۴۰۱۲
نقشه برداری و تهیه نقشه طراحی خط انتقال گاز شهرهای بوشکان و کلمه۳۹۰۵۲۱
تهیه نقشه طراحی خط انتقال گاز کارخانه سیمان مند دشتی    ۳۹۰۲۷۳
ارائه خدمات نظارت کارگاهی در سطح استان فارس  ۵۳۳۷۱
ارائه خدمات نظارت کارگاهی  در سطح شرکت گاز استان هرمزگان ۴۱۰۰۱۹
۵۰۰ هکتار نقشه برداری ۱/۲۵۰۰ در سطح شهرستانها و روستاهای استان فارس۵۳۶۸۷
نقشه برداری و تهیه نقشه ۱/۲۵۰۰ در سطح استان فارس مساحت ۳۰۰هکتار ۵۳۶۳۹
پروژهGIS Ready تأسیسات گاز در شهر خرامه و روستاهای تابعه ۵۳۵۱۰
طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه آبرسانی به منطقه آغار به صورت دستور کاری۹۰/۸۵۹۱
عملیات نقشه برداری۱/۲۵۰۰ پراکنده در روستاها و شهرستانهای استان فارس(۵۰۰هکتار)۵۳۳۷۹
ارائه خدمات نظارت کارگاهی  در سطح استان فارس ۵۲۵۲۵
ارائه خدمات نظارت کارگاهی در سطح استان بوشهر۳۹۰۰۱۵
ارائه خدمات نظارت کارگاهی در سطح استان فارس و بوشهر ۵۲۰۳۰
نقشه برداری و تهیه نقشه ۱/۲۵۰۰ در سطح استان فارس مساحت ۳۰۰هکتار
۵۳۲۴۹
طراحی روشنایی پالایشگاه سیستم ارتینگ و بانک خازنی منطقه عملیاتی دالان_
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی نوع ۲ به طول ۳۵ کیلومتر۱۲۱۵۸
طراحی ۵۵ کیلومتر خط انتقال کامفیروز ۵۳۰۹۱
نقشه برداری خط انتقال خط محرم شهرستان لامرد۸۹/۱۲۶/آ
نقشه برداری معماری آرامگاه حافظ         ۱۳۳/۱۸۹۷
نظارت بر اجرای خدمات نقشه برداری ساختمانهای اداری و راهدارخانه ها  ۶۶۱۳
۴۵۰ هکتار نقشه برداری ۱/۲۵۰۰ در شهرستانها و روستاهای استان فارس  ۵۳۰۴۸
توپوگرافی و نقشه برداری محور خرامه۲۲۳۹۷
طراحی ، مسیر یابی و تهیه نقشه های اجرایی مکانیکال ۲۰۰ کیلومتر خط انتقال به صورت پراکنده در سطح استان فارس۵۲۰۹۶
۴۵۰هکتار نقشه برداری۲۵۰۰/۱ در سطح استان فارس۵۲۸۶۹
نقشه برداری  توپوگرافی برای تفرجگاه نه تن و هفت آسیاب قیر۲۲۹۰
۳۷۵ هکتار نقشه برداری پراکنده ۱/۲۵۰۰ در سطح استان فارس۵۲۶۹۴
نقشه برداری وتهیه نقشه ۱/۱۰۰۰ شبکه آبرسانی درروستاهای دهکویه و دنگز شهرستان لارستان۱۲۷ /۸۷/ آ
نقشه برداری و تهیه نقشه۱/۲۰۰ در نقاط پراکنده شهرستانهای استان فارس مساحت ۵۵ کیلومتر۵۲۵۹۶
طراحی۶۵ کیلومتر خط انتقال شهر نیر ، روستاهای طول مسیر و صنایع همجوار۱۴/۰۲۹۷
نقشه برداری و تهیه نقشه ۱/۲۰۰ در نقاط پراکنده آباده،اقلید،صفاشهر،نورآباد و مرودشت بطول ۶۵ کیلومتر۵۲۲۸۸
مطالعات مقدماتی و امکان سنجی و بررسی اقتصادی جهت آبرسانی به میادین هوش (هما ، وراوی و شانل)۸۷/۳۲۰۰
مطالعات و امکان سنجی و بررسی اقتصادی جهت آبرسانی به منطقه عملیاتی آغار ۸۷/۳۲۰۱
طراحی خطوط تغذیه و توزیع شبکه های گازرسانی و پروژه های ساختمانی-نقشه برداری و تهیه مدارک ۴۵۰ کیلومتر در سطح استان بوشهر  ۵۲۱۵۶
۹۰کیلومترطراحی شبکه شامل خط تغذیه عسلویه وشبکه شهرهای آبدان و بیدخون   ۵۲۱۰۳
عملیات نقشه برداری بصورت پراکنده در سطح استان فارس ۶۷۹۲
عملیات نقشه برداری بصورت پراکنده در سطح استان فارس ۶۷۹۱
نقشه برداری با مقیاس ۱/۲۰۰۰  در شهرستان های کهکیلویه و گچساران۱۶۰۱۶۳
نقشه برداری با مقیاس ۱/۲۰۰۰ به طول ۱۰۰ کیلومتر در شهرستان های بویر احمد و دنا۱۶۰۱۶۲
نقشه برداری، بازاریابی و طراحی و ارائه پکیج۱۶۰۱۵۱
انجام عملیات سیکل بندی در سطح استان فارس۵۱۹۲۱
نقشه برداری و بازاریابی و طراحی خطوط تغذیه و توزیع و تأسیسات جنبی ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدی در ۷۰ روستا در سطح استان فارس۵۱۹۱۷
نقشه برداری و بازاریابی و طراحی شبکه های شهری و روستایی در فارس و بوشهر ۵۱۶۹۰
نقشه برداری ، بازاریابی و طراحی شبکه های شهری و روستایی در استان فارس ۵۱۶۸۹
نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه های فاز دوم در حوزه معاونت مهندسی و اجرای طرح ها شامل: ۱-نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال، تغذیه و شبکه های گازرسانی ۲- نظارت بر عملیات اجرا و نصب و انشعاب۳- نظارت بر ساخت ایستگاههای تقلیل فشار و … 
۵۵۴۷۹ 
نظارت کارگاهی نظارت پروژه های فاز دوم حوزه معاونت مهندسی شامل: ۱-نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال (بصورت موردی)، تغذیه و شبکه های گازرسانی ۲- نظارت بر عملیات اجرا و نصب و انشعاب۳-نظارت بر کارهای ساختمانی ۴- نظارت بر ساخت ایستگاههای تقلیل فشار ۵- نظارت بر زیر سازی و اسفالت مسیر شبکه های گازرسانی ۶-نظارت بر ساخت حوضچه های بتنی شیرهای گاز در ابعاد مختلف۷-نظارت بر سایر پیمان های مرتبط حوزه ان معاونت
۵۵۷۶۷ 
ارائه خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گاز رسانی و پروژه های شبکه توزیع و تغذیه در سطح استان کهگیلویه و بویر احمد  کارفرما: شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد
۱۶۰۷۶۲ 
نظارت کارگاهی نظارت پروژه های فاز دوم حوزه معاونت مهندسی شامل: ۱-نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال (بصورت موردی)، تغذیه و شبکه های گازرسانی ۲- نظارت بر عملیات اجرا و نصب و انشعاب۳-نظارت بر کارهای ساختمانی ۴- نظارت بر ساخت ایستگاههای تقلیل فشار ۵- نظارت بر زیر سازی و اسفالت مسیر شبکه های گازرسانی ۶-نظارت بر ساخت حوضچه های بتنی شیرهای گاز در ابعاد مختلف۷-نظارت بر سایر پیمان های مرتبط حوزه ان معاونت کارفرما: شرکت گاز استان فارس
۵۵۷۶۷
خدمات مشاوره در زمینه انجام و ارائه خدمات کارشناسی و پشتیبانی فنی و بخشی از خدمات جنبی و مکمل خدمات مشاوره ای در زمینه های مهندسی از جمله ( طراحی شبکه، طراحی ساختمان و ابنیه فنی، نقشه برداری، نقشه کشی، بازاریابی) خدمات فنی بهره برداری و امور مربوط به بهره برداری شهرستان ،GIS ، امور قراردادها، امور پشتیبانی و فنی مورد نیاز شرکت گاز استان فارس کارفرما: شرکت گاز استان فارس
۵۵۵۹۶
نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه های فاز دوم در حوزه معاونت مهندسی و اجرای طرح ها شامل: ۱-نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال، تغذیه و شبکه های گازرسانی ۲- نظارت بر عملیات اجرا و نصب و انشعاب۳- نظارت بر ساخت ایستگاههای تقلیل فشار و … کارفرما: شرکت گاز استان فارس۵۵۴۷۹
انجام و ارائه خدمات کارشناسی و  بخشی از نظارت عالیه و پشتیبانی فنی و بخشی از خدمات جنبی و مکمل  خدمات مشاوره ای  در زمینه های مهندسی و اجرا از جمله )   طراحی شبکه، طراحی ساختمان و ابنیه فنی،  طراحی برق و حفاظت کاتدی، مقاوم سازی و کنترل پروژه، نقشه برداری و GIS، نقشه کشی، بازاریابی( خدمات فنی بهره برداری و امور مربوط به بهره برداری شهرستان ،خدمات طرحها، گازرسانی به صنایع و… مورد نیاز شرکت گاز استان فارس و بخش هایی از استان سیستان و بلو چستان کارفرما: شرکت گاز استان فارس ۵۵۸۵۰
پروژه تهیه اسناد و مدارک طراحی حدود ۶۰ کیلومتر تکمیل خط انتقال تقویتی مشکان (از توابع نیریز )همراه با ایستگاه R.S کارفرما: شرکت گاز استان فارس ۵۵۴۲۰
مناقصه نظارت کارگاهی و نظارت عالیه (نظارت پروژه ها فاز دوم حوزه معاونت مهندسی و اجرا طرحها شامل: ۱-نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال، تغذیه و شبکه های گازرسانی ۲-نظارت بر عملیات اجرا و نصب و انشعاب ۳-نظارت بر کارهای ساختمانی ۴-نظارت بر ساخت ایستگاههای تقلیل فشار با ظرفیت های مختلف، حفاظت کاتدیک شبکه های گازرسانی کارفرما : شرکت گاز استان فارس
۵۵۸۴۴
مناقصه مشاور خدمات پشتیبانی فنی و نظارت بر پروژه های اجرائی شرکت گاز استان البرز کارفرما : شرکت گاز استان البرز ۳۴۰۲۵۵
صحت سنجی و زمین مرجع نمودن و بروزرسانی نقشه های ازبیلت رقومی و ترسیم آنها در سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) و برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی انشعابات گاز در شهرهای گچساران، دهدشت و باشت و چرام و سوق کارفرما شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۶۰۹۳۲
انجام خدمات پشتیبانی فنی و نظارت بر پروژه های گازرسانی شبکه و انشعابات مدیریت بهره برداری استان البرز کارفرما: شرکت گاز استان البرز ۳۴۰۲۴۷
نظارت بر پروژه های گازرسانی در سطح استان سیستان و بلوچستان کارفرما: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان۴۱۰۰۴۸
خدمات مشاوره فنی و تخصصی پروژه های گازرسانی و ساختمانی شرکت گاز استان البرز کارفرما: شرکت گاز استان البرز ۳۴۰۱۹۹
ارائه خدمات مشاوره جهت نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی، ساختمانی و سایر پروژه های مرتبط شرکت گاز استان یزد کارفرما: شرکت گاز استان یزد ۱۴/۰۸۷۱
خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های گازرسانی در سطح استان سیستان و بلوچستان کارفرما: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان۴۱۰۰۸۵
مناقصه عملیات پشتیبانی ستادی شرکت گاز استان فارس در شیراز کارفرما: شرکت گاز استان فارس ۵۵۹۲۱
مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان خراسان جنوبی کارفرما: شرکت گاز استان خراسان جنوبی۳۸۰۶۱۷